ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Binswanger History

ประวัติความเป็นมา บริษัท บินสแวงเกอร์

บินสแวงเกอร์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1931 (พ.ศ. 2474) โดย มร. แฟรงค์ จี บินสแวงเกอร์ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในขณะนั้น แต่ด้วยศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้บริษัทได้เติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง มร.แฟรงค์ ได้คาดการณ์ถึงแนวโน้มทางธุรกิจและเล็งเห็นโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัท จากบริษัทที่ก่อตั้งแห่งแรกในฟิลาเดเฟีย (สหรัฐอเมริกา) ไปสู่บริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างประเทศแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันบริษัทมีออฟฟิศใน 160 ประเทศ และพนักงานกว่า 5,200 คนทั่วโลก

ในปี 1990 บริษัทได้แบ่งให้บริการด้านการให้คำปรึกษา (Binswanger Advisory Group) โดยเน้นการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และ กลุ่มงานให้ด้านตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (Binswanger Realty Group) ความโดดเด่นอย่างหนึ่งของบินสแวงเกอร์ ก็คือ การผสมผสานกันของกลุ่มงานทั้งสองอย่างลงตัว

ตลอดช่วงทศวรรษ 1990 บินสแวงเกอร์ ได้พัฒนารูปแบบการขยายงานสู่ระดับนานาชาติอย่างจริงจัง และเพราะตะหนักถึงความหลากหลายของแต่ละสถาบัน และองค์กร ทำให้การให้บริการทางอสังหาริมทรัพย์เป็นการให้บริการที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยการร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนของบริษัททั่วโลก ทำให้ในวันนี้ บริษัทมีออฟฟิศครอบคลุมพื้นที่ทั้งใน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐยุโรป เม็กซิโก อเมริกาเหนือและใต้ ตลอดจน เอเชียแปซิฟิก

ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ของศตวรรษที่ 21 บินสแวงเกอร์ ได้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง ไปสู่กลุ่มประเทศใหม่ ๆ และด้วยยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ บินสแวงเกอร์ ได้ขยายไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ เช่น วอร์ซอ เซิ่นเจิ้น และ ไทเป

ปัจจุบันธุรกิจที่ไร้พรมแดนได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในหมู่องค์กรใหญ่ ๆ และส่งผลต่อการให้บริการในด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เกิดการร่วมมือกันอย่างมียุทธศาสตร์ระหว่างองค์กรและผู้ให้บริการในด้านอสังหาริมทรัพย์ และผู้นำแถวหน้าในการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งบินสแวงเกอร์ ได้มีโอกาสให้บริการ เช่น Motorola, Shell, Intel, ExxonMobil, Nextel, Crown Cork & Seal, Hoechst, Comcast, และ Wall-Mart เป็นต้น