ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Brooker Group History

ประวัติความเป็นมา บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 จากการรวมตัวกันของ 2 บริษัท คือ บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาอิสระของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2544 บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป เป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ลูกค้าของบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ครอบคลุมทั้งในกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก และนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทต่างชาติและสถาบันการเงินจากสหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไทย โดยเป็นหน่วยงานภาคเอกชนระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการให้คำปรึกษา ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทย และต่างชาติ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ วิจัยตลาด ความสัมพันธ์กับนักลงทุน การวิเคราะห์ตลาดหุ้น และในด้านการประเมินราคา บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จึงเป็นผู้ให้บริการและให้คำแนะนำอย่างเต็มรูปแบบอย่างแท้จริง

บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป  เป็นบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในด้านการให้คำปรึกษาด้านการเงิน และมีความเป็นอิสระ บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านคำปรึกษากว่า 800 โครงการกับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ทั้งสถาบันทางการเงิน และหน่วยงานราชการทั่วภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้