ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Competitive Advantages

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ประสบการณ์

บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) เพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้าทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ ระดับโลก โดยทีมงานมืออาชีพต่างชาติ โดยพนักงานมืออาชีพระหว่างประเทศ ผู้ซึ่งมีผลงานความสำเร็จในหลากหลายธุรกิจด้วยมูลค่าหลายพันล้านดอลล่าร์

ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างจัดการนั้นครอบคลุมทรัพย์สินหลายประเภท เช่น โครงการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ โครงการที่อยู่อาศัยและการเกษตร ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ลูกค้าต่างชาติ ได้แก่ Ford, G.E., AT&T และ Citibank ลูกค้าในประเทศและภูมิภาค ได้แก่ Castrol, Esso, Ashahi, Mitsubishi, Hemaraj Industrial Estate และ Raimon Land เป็นต้น