ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Corporate Profile

corporate profile hero

บริษัท บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทย

เป็นผู้นำในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะด้าน โรงงาน อุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชย์ เป็นการให้บริการแบบมืออาชีพในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภท สำนักงาน โรงงาน อุตสาหกรรม ที่ดิน และการค้าปลีกเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศและภูมิภาค

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า ด้วยความเป็นกันเอง หรือในปัญหาที่ซับซ้อน บริษัท ฯ ยินดีที่จะให้บริการ