ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Asset Management

เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ของการเพิ่มมูลค่าผ่านการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ ทีมงานในแต่ละประเทศทั่วโลกของเรา สามารถบริหารจัดการในด้านอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรกล และ บุคคลได้ในเวลาเดียวกัน บินสแวงเกอร์ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทชั้นนำด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่าง Michael Fox International, Inc. and Henry Butcher International, Ltd. (MHB) เพื่อจัดหากลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ MHB สามารถออกแบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ในระยะเวลาที่เหมาะสมและให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสูงสุด

บริษัท ฯ ได้รวบรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าผ่านการเลือกสรรอย่างดี เพื่อจำหน่ายในวิธีต่าง ๆ เช่น การประกาศขาย ประมูล ขายออนไลน์และเว็บไซท์ และ การยื่นซองประมูล ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของบินสแวงเกอร์นำเสนอการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท