ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Development Management

ทีมงาน บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) มีประสบการณ์ในการบริการจัดหาและดูแลขั้นตอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่การเลือกสถานที่ การศึกษาภูมิประเทศ ตลอดจนการก่อสร้างจริง บริษัท ฯ จะรวบรวมทีมงานมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพย์สินของท่านได้พัฒนาตามที่ท่านต้องการ และ ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ทีมงาน บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของตลอดทั้งโครงการหรือทั้งการซื้อ-ขาย ด้วยทักษะในการประสานงานด้านการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้าง ทีมงาน บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพตั้งแต่วางแนวคิดจนถึงการดำเนินงาน