ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Location Consultancy

การให้คำปรึกษาด้านทำเลที่ตั้ง

ในการมองหาทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจ เพื่อการย้ายที่ตั้งหรือการขยาย  จะมีตัวแปรหลายอย่างที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาและตัดสินใจ เจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาของเราจะตรวจสอบวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างละเอียด และยังพิจารณาถึงสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจำนวนมาก เรามี สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ และสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ และเมืองสำคัญ ๆ ทั่วโลก โดยทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่น กระตือรือร้น ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และต่างประเทศ