ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Property Acquisition

ในฐานะที่ปรึกษา บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในประเทศ และจัดหาการลงทุนและโอกาสในการพัฒนาในประเทศไทยให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ

บริการด้านการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ มีดังต่อไปนี้

 • การเจรจาต่อรอง รวมถึงการพิจารณาในด้านโครงสร้างที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • การเตรียมและจัดการรายละเอียดการดำเนินงาน รวมถึง การประเมิน การประเมินทรัพย์สิน โฉนด และ งานสำรวจที่ดิน  
 • ช่วยในการหาแหล่งเงินทุนและผู้ร่วมทุนที่เหมาะสม

ทีม บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) ใช้วิธีการดังนี้:

 • ปฏิบัติการด้วยความเร็วที่เหมาะสม
 • เจรจาและจัดหาที่ดินสำหรับใช้ในการลงทุน การพัฒนา และการอุตสาหกรรม 
 • ช่วยให้มั่นใจว่า ซื้อได้ในราคาที่ต่ำที่สุด 
 • ได้รับประโยชน์จากการต่อรองราคาผ่านเครือข่ายกว้างขวางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจา 
 • ใช้ประสบการณ์ที่มากมายของ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) สร้างประโยชน์แก่กันในการร่วมทุน
 • ช่วยในการหาแหล่งเงินทุน โดยใช้เครือข่ายที่กว้างขวางของ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย)
 •  การรวบรวมพื้นที่ผืนเล็ก ๆ ให้เป็นผืนใหญ่
 • ทีมผู้ชำนาญของ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) มีอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่พื้นที่เล็กจนถึงหลายร้อยไร่ ในราคาหลักล้านจนถึงพันล้านบาท บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาที่ดินในศูนย์กลางธุรกิจ ซื้อที่ดินอุตสาหกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก การร่วมทุน โอกาสในการลงทุนระยะยาว และ รวบรวมพื้นที่ผืนเล็ก ๆ ให้เป็นพื้นที่ผืนใหญ่

ในสถานการณ์เฉพาะ บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) สามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชน และเจ้าของที่ดิน เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการซื้อ และ/หรือ รวบรวมที่ดินเฉพาะเจาะจง