ภาษาเว็บไซต์

 

Welcome to Binswanger

Binswanger Brooker Thailand

 

Delivering Global Real Estate Solutions.

 

Sales and Marketing

เมื่อมีการเสนออสังหาริมทรัพย์ในการเช่าหรือขาย  บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) จะทำให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนสูงสุด ผ่านความรู้ความสามารถด้านการตลาดและชื่อเสียงของบริษัท และด้วยความสามารถที่เหนือกว่าคู่แข่ง ในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ ๆ และ แคมเปญทางการตลาด

ทีมงาน บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย) ใช้วิธีการดังนี้:

  • ทักษะที่จำเป็นเพื่อช่วยในการทำธุรกรรมที่ต้องการทั้งหมด
  • ใช้ข้อมูลตลาดเพื่อช่วยในการต่อรองราคาขายและเงื่อนไข
  • ความรู้ด้านตลาดในพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมนั้นถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปตามกฎระเบียบ และเป็นที่ต้องการของลูกค้า

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือ การให้บริการในพื้นที่ที่ต้องการ กรุณาติดต่อทีมงาน บินสแวงเกอร์ บรุ๊คเคอร์ (ประเทศไทย)